ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ: Το ψυχικά διαταραγμένο άτομο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με οίκτο ή απόρριψη ,αλλά με σεβασμό και εκτίμηση . Δεν ζητά τη φιλανθρωπία αλλά τον Ανθρωπισμό . Αποζητά την αγάπη , τη φιλία την αποδοχή ,την ελευθερία , το ενδιαφέρον, την ασφάλεια , την ισότητα. "Κάπου να μένει κάτι να κάνει κάποιον να έχει."

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

"ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ"

Ο Σύλλογος Φίλων του Ψ.Ν.Θ  ιδρύθηκε το 1981 και σκοποί του είναι

Να παράγει θετικά τα θέματα Ψυχικής Υγείας στο κοινοτικό πλαίσιο .

Να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σε θέματα Ψυχικής Υγείας και να καταπολεμήσει την προκατάληψη .

Να συμβάλλει στην πρόληψη των ψυχικών διαταραχών μέσω της έγκαιρης ενημέρωσης, της σωστής καθοδήγησης και αντιμετώπισης.

Να συμβάλλει στην ομαλή κοινωνική επανένταξη και αποϊδρυματικοποίηση των ψυχικά διαταραγμένων ατόμων.

Να υποστηρίξει ηθικά τα ψυχικά διαταραγμένα άτομα και τα μέλη των οικογενειών τους, ιδιαίτερα τα παιδιά.

Να εκπαιδεύσει εθελοντές στον τομέα της Ψυχικής Υγείας.

Να συμβάλλει στην εφαρμογή του θεσμού "Αγωγή Ψυχικής Υγείας" στα σχολεία.

ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ

Η  προσφορά των μελών του Συλλόγου είναι εθελοντική και αφιλοκερδής.Βοηθάτε με το να

Γραφτείτε τακτικά μέλη.

Γίνεται αντεπιστέλλοντα μέλη, αν βρίσκεσθε εκτός Θεσσαλονίκης.

Γίνεται συνδρομητές .

Συνεργαστείτε μαζί μας με όποιο δυνατό ηθικό ή υλικό  τρόπο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Γίνετε απλώς φίλοι μας
Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο του συλλόγου 2301-556536 ή στο e-mail: sylpsychothess@gmail.com